Harald Voetmann - Den dekadente, outrerede og perverse dødsfrakke

Biografi, Harald Voetmann
Harald Voetmann Christiansen er født i 1978 og uddannet på forfatterskolen 1997–1999. Forfatterskabet indeholder både romaner og kortprosa samt flere oversættelser fra latin. Han har taget grunduddannelsen i latin på Københavns Universitet 2003–2006, og uddannelsen i latin har givet ham et mere nuanceret syn på sprog som et redskab. 

 Den dekadente, outrerede og perverse dødsfrakke
Det har haft ret stor betydning for mig, at jeg lærte latin især i forhold til grammatik. Jeg var ret uvidende om sproglige regler og muligheder, før jeg satte mig ned og lærte det her. At læse nogle af de her forfattere giver lyst til at prøve nogle andre ting i sproget; der er nogle virkelig vilde sætningskonstruktioner i det latinske. Ordstillingen er jo i virkeligheden fri. Når man læser lyrikken er det ligesom at forsøge at knække en rebus, fordi ordene ikke nødvendigvis står i sammenhæng, og der følges ikke nogen logisk rækkefølge; ordene kan stå hvor som helst. Det er en helt anden tilgang til sprog, der er nogle helt andre muligheder. Man kan lave de mest vidunderlige kringlede konstruktioner, hvilket giver mulighed for at udtrykke nogle andre typer sætninger.” (Telefoninterview med Harald Voetmann, tirsdag. 1. maj 2012)

Et gennemgående tema i Voetmanns arbejde er menneskets opløsning både på et fysisk og et mentalt plan, et tema, som han mener er vigtigt at sætte fokus på, da der i samtiden er en tendens til at gemme den triste og ubehagelige side af tilværelsen væk under ”pynt”. Et ofte groft og udpenslende sprog – af nogle anmeldere beskrevet som ”klamt” og ”decideret ulækkert” – understreger denne opløsning. Gennem sprogets udpenslende beskrivelser af de utiltalende elementer i verden, som ofte er beskrevet med stor humor og ironi, kommer man som læser i tæt kontakt med sit eget ubehag ved disse elementer, men samtidig tjener beskrivelserne til at sætte en skarp kontrast til den ”glansbillede-verden”, som medier og reality-programmer portrætterer i den bedste sendetid. Et tema i forfatterskabet er at sætte fokus på de sider af livet, som ikke er smukke og idylliske men derimod klamme og ubehagelige.

Voetmann bogdebuterede i år 2000 som 22-årig med Kapricer, som er en samling kortprosastykker. I 24 fortællinger af varierende længde ser vi blandt andet livet fra en kagemands deprimerende perspektiv og læser flaskepost fra en mand, som er fanget i maven på en haj. Bogens sidste del er en længere kapitelinddelt historie om Katharina den Store, eller rettere historien om hvordan man som forfatter kunne gribe en sådan historisk roman an. Mai Misfeldt i Berlingske beskriver læseoplevelsen som ”irriterende og inciterende”, betydende at irritationen insisterer på nærmere undersøgelse, og læserens nysgerrighed er vakt. Ordet Kapricer betyder indfald, og bogen fremstår som en lang række strøtanker fra en forfatter, der forsøger at finde sin litterære identitet – en søgen, der går igen i Voetmanns næste tre værker: Autoharuspeksi fra 2002, Teutoburger fra 2005 og En alt andet end proper tilstand fra 2008. Den røde tråd er så at sige, at der ikke er en rød tråd. Også disse tre værker består af kortprosa af forskellig længde. Voetmann bliver i anmeldelser rost for sin evne til at være konstant nytænkende, og en begejstret anmelder, Peter Stein Larsen i Kristeligt Dagblad, hæfter sig efter udgivelsen af Teutoburger særligt ved Voetmanns brug af ”en rablende billeddannelse, en voldsomt afvigende brug af synsvinkler og en række motiver, der kan karakteriseres som dekadente, outrerede og perverse”.

Udover sine bogudgivelser, skriver Voetmann løbende bidrag til tidsskrifter og antologier, hvor hans prosastykker blander sig med de mest etablerede og kendte danske forfattere. Han optrådte første gang i en antologi ved navn Kortprosa 1999 (Lindhart & Ringhof/Arena, 1999) med bidraget Soltræ, en kort tekst om et magisk træ og dets mange ”trælusegartnere”, der ved opretholdelse af en stor bestand, på trods af deres uhæmmede trang til at myrde de nyfødte, sørger for at træet ikke vokser helt op til stjernerne. I antologien optræder eksempelvis også Peter Adolphsen, Christian Dorph, Pia Juul og Svend Åge Madsen. Desuden er Voetmann medredaktør på tidsskiftet Ildfisken, som er et tidsskrift for den nyeste skønlitteratur, og han har sin egen blok, http://haraldvoetmann.blogspot.com, hvor han poster små indlæg, f. eks. tekster af bl.a. Plinius den Ældre og Leon Battista Albertis, pornografiske billeder fra renæssancen eller lydfiler med optagelser af gammel amerikansk blues.

I 2010 udkom Voetmanns første roman, Vågen, som er kraftigt inspireret af hans baggrund i latinfaget. Bogen omhandler den romerske videnskabsmand Plinius den Ældre, der levede i det 1. Århundrede, der blandt andet skrev den naturhistoriske encyklopædi Naturalis historia, som Voetmann selv har været med til at oversætte til dansk (Om mennesker og dyr). Vågen forholder sig i mindre afsnit direkte til Plinius’ skrifter, og er skrevet ud fra den forestilling Voetmann selv har om Plinius og dennes medmennesker. Bogen udløste en nominering til Nordisk Råds Litteraturpris (sammen med bl.a. Josefine Klougart). Nomineringen skabte splid blandt litteraturkritikere, som mente, at nomineringen af to så unge forfattere tilsidesatte mere etablerede forfattere, og et medlem af indstillingskomitéen kaldte indstillingen for ukvalificeret. Prisen gik i sidste ende til den islandske forfatter Gyrdir Elíasson.

Voetmanns seneste roman Kødet Letter (januar 2012) handler om talgsmelteriet i Kødbyen og den kontoransatte Kühleborn, romanens egentlige hovedperson, der første gang optræder i En alt andet end proper tilstand (2008). Kühleborn må som resultat af sin 55-års fødselsdag iføre sig en dødsfrakke og herefter blot vente på at lide en tragisk død forårsaget af, at de lange frakkeskøder sidder fast i en busdør, og han således på makaber vis slæbes efter bussen gennem det halve København. Voetmann beskriver selv Kødet Letter som en folkekomedie, og ved udgivelsen blev den overvejrende positivt modtaget af anmeldere. Bogens evne til råt for usødet at beskrive den splittelse, der er mellem det dannede og det dyriske i den menneskelige natur roses bl.a. af Politikens anmelder Thomas Bredsdorff, der gav bogen fem ud af seks hjerter. Balancen mellem det livsfjendske, dødsdriften og livskraften er udpenslet med uskønne og ofte ulækre beskrivelser, og også dette er anmeldere begejstrede for. Romanens mange referencer til forskellige slags fedt har fået Lars Bukdahl fra Weekendavisen til begejstret at udbryde: ”Flere små flomme-romaner, tak! Modsat talg er flomme nemlig, som Kødet Letter til overflod belærer os om, spændstigt fedt!”

Harald Voetmann optræder selv som karakter i romanen og bevæger sig rundt i dens univers: ”Den gamle fik skøderne af sin dødsfrakke i klemme i busdørene. Det er første gang, jeg (red: Voetmann) faktisk har set det ske. Jeg nåede lige præcis ikke at reagere, selvom jeg stod ved siden af og selv havde været klar til at gå ud. Jeg tror, at jeg fik råbt noget i retning af HOV STOP, da jeg så dørene smække sammen om de lange beige frakkeskøder, men det var for sent, og i virkeligheden bør man vel heller ikke blande sig i chaufførens arbejde.” Det selvbiografiske islæt i romanen bliver dog som noget af det eneste mindre positivt modtaget. Sarah Louise Pedersen fra Fyens Stiftstidende kalder det biografiske for effektløst og bevidsthedsløst fra forfatterens side. Voetmann kritiseres hér for at lægge sig for tæt på den i tiden så populære tendens til det selvbiografiske. Thomas Bredsdorff fra Politiken mener, på trods af sin ellers overvejende meget positive anmeldelse, at ”der går Knausgård i bogen”; dette værende Bredsdorffs eneste egentlige kritik. Han mener ikke at Voetmann har brug for denne hjælpekonstruktion.

Et andet kritikpunkt i medierne er, at romanen fremstår direkte livsfjendsk. I DR2’s Smagsdommerne fra januar 2012 kritiserer lektor i teologi Jørgen I. Jensen netop dette, og hvor de fleste anmeldere ser denne mangel på beskrivelser af det gode og behagelige liv og den pessimistiske tone i romanen som en vellykket måde at beskrive hvor kort, der er fra dødsdrift til livsdrift og hvor vigtig denne balancegang er i livet, er den pessimistiske tilgang altså for meget for nogle. Voetmann tog til genmæle i et interview i Politiken. Han mente selv at han ved brugen af disse elementer blot fremstiller livet, som det faktisk er: ”Bogen fokuserer næsten entydigt på smerte, ensomhed og forfald, men jeg kan ikke se, at det skulle være livsfjendsk, alt det hører jo i den grad til i livet. Det ville måske snarere være livsfjendsk at forsøge at bagatellisere de ubehagelige ting.”

Lilian Munk Rösing, som selv indstillede Voetmann til Nordisk Råds Litteraturpris for Vågen, er ligesom de fleste anmeldere meget begejstret for Kødet Letter. Især hæfter hun sig i sin artikel i Politiken ved det pessimistiske aspekt i Kødet Letter. Den direkte og hudløst ærlige fremstilling af samfundets mindre skønne sider i samspil med Voetmanns brug af sproget får hende til at afslutte artiklen således: ”Mennesket kan ikke skildres mere håbløst fanget i kødets elendighed, end Voetmann gør det. Men samtidig kan det danske sprog ikke præstere elegantere sætningskonstruktioner. Det kan ikke blive sortere, det kan ikke blive mere trøstesløst, det kan ikke blive mere velskrevet.”

Sikkert er det i hvert fald, at Voetmann er ved at slå sig fast som en forfatter, der giver hudløst ærlige beskrivelser af livets skyggesider, og som ikke bukker under for populærkulturens tendens til at beskrive verden som et smukt og skønt sted. Kroppen er i Voetmanns univers en organisme der nedbrydes og bliver slap og grå, og en igle i nakken er ikke andet end et mildt ubehag. Forfatterskabet er ikke, på trods af den hyppige optræden af en Harald Voetmann i fiktionen, et knausgård’sk selvbiografisk projekt, men et forsøg på at sætte fokus på det knap så flatterende, der jo trods alt er en del af alle menneskers verden, på en humoristisk og folkelig måde.

Kilder
Mai Misfeldt: ”Irriterende og inciterende”, i Berlingske”, 05.09.2000 Kultur s. 4
Peter Stein Larsen: ”Bøger: Kort og godt”, i Kristeligt Dagblad, 22.02.2005 s. 6
Tina Maria Winther: ”Neden under dannelsen”, i Politiken, 04.02.2012 Bøger s. 8
Lars Bukdahl: ”Anm: Dødens dyndtunge frakkeskøder”, i Weekendavisen, 13.01.2012 Bøger s. 10
Sarah Louise Pedersen: ”Flot sproglig stil”, i Fyens Stiftstidende, 11.01.2012 Odense Fyn s. 9
Lillian Munk Røsing: ”Ny bog: den udødelige rodeogris”, i Politiken, 09.01.2012 s. 17

Ingen kommentarer:

Send en kommentar